Запобігання проявам корупції

Для забезпечення належної роботи щодо запобігання та протидії корупції, оперативного інформування та реагування на можливі корупційні правопорушення з боку посадових осіб, керівництво Яготинської районної державної адміністрації надає телефони довіри за якими потрібно звертатися громадянам:

Урядова гаряча лінія  0-800-507-309

Яготинська районна державна адміністрація Київської області
07700, м.Яготин, вул. Незалежності, 110 тел. 045-75-5-66-82

Інформація про посадових осіб, яких можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень:

Начальник відділу управління персоналом та організаційної роботи
апарату РДА Орел Тетяна Олексіївна
, тел. (04575) 5-66-29

 

Заходи на виконання Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2017 рік, затверджено розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 10.03.2017 № 94

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення";

 

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції";

 

Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

 

Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

 

Верховною Радою України 13 травня 2014 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України». Зазначеним Законом передбачено виконання рекомендацій експертів Європейської Комісії щодо удосконалення положень антикорупційного законодавства, наданих в рамках переговорів щодо лібералізації ЄС візового режиму для України та внесено зміни до низки законодавчих актів України – Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Цивільно-процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Зокрема:

• посилено санкції за кримінальні корупційні правопорушення – встановлено більш жорсткі види покарання за відповідні правопорушення як щодо фізичних, так і щодо юридичних осіб;

• передбачено зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – декларація) – покладено повноваження щодо здійснення перевірок достовірності зазначених у деклараціях відомостей на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (ця норма набирає чинності з 01.01.2015);

• закріплено право органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, одержувати у банків інформацію щодо вказаних у декларації відомостей при проведенні їх перевірки (нагадаю, що з цього року у декларації особа, яка її заповнює, зазначає назву банку, в якому обслуговується);

• запроваджено адміністративну та дисциплінарну відповідальність за подання у деклараціях недостовірних відомостей;

• закріплено можливості повідомляти про корупційні правопорушення анонімно, а також порядку розгляду таких повідомлень;

• покладено обов’язок доказування правомірності прийнятих рішень чи вчинених дій у справах про звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів впливу до працівника з боку керівника або роботодавця заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв’язку з повідомленням таким працівником про корупційні правопорушення на відповідача - роботодавця.

З метою реалізації нової норми щодо контролю декларацій Мінюстом та Мінфіном розроблено та прийнято наказ від 20.05.2014 № 586/784/5, за яким визначено порядок здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Норма щодо контролю декларацій набирає чинності з 01 січня 2015 року.

Декларації подають не тільки державні службовці, а й посадові особи органів місцевого самоврядування та юридичних осіб публічного права. Деякі роз’яснення – чи є особа посадовою, поняття «юридична особа публічного права», було надано Міністерством юстиції України у листі від 11.03.2014 № 1050-0-4-14-1111, з текстом якого можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України в рубриці «Законодавство України».